Menu


Kdo jsem já, abych soudil?

 

Řím) František již v roce 2018 přispěl předmluvou ke knize italského psychoterapeuta Silvia Noého. Nyní papež vydal knihu rozhovorů se známým motivačním trenérem. Zatímco kniha z roku 2018 se jmenovala "Milovat místo stěžovat si", nová kniha nese název "Strach jako dar". Pozornost médií se soustředí na papežovy výroky o homosexuálech, které jsou v něm obsaženy. Prohlašuje, že "Bůh neodmítá homosexuály ani žádné jiné své děti" a že "láska nerozděluje, ale spojuje".

Nechybí ani vedlejší úder proti církvi, které předsedá, když jedním dechem prohlašuje, že "pokrytectví v církvi je obzvláště odporné". Církev "není prosta pokrytectví, které je strachem z pravdy. Pokrytec se bojí pravdy. Raději předstírá, že je sám sebou. Je to jako hrát si s vlastní duší. Bohužel existuje a existuje mnoho pokryteckých křesťanů a duchovních." František neuvádí, které pokrytectví je "obzvláště odporné", alespoň ne tak podrobně.

Nová konverzační kniha papeže Františka

Skutečnost, že nejméně 80 procent zneužívání nezletilých duchovními je homosexuální zneužívání, spíše není míněna. Jedním z tabuizovaných témat současného pontifikátu je otázka, kolik chlapců a mladých mužů se stává homosexuály především v důsledku zneužívání ze strany duchovních.

 Hlavní poselství knihy připomíná Františkovu nechvalně známou větu při zpátečním letu z Ria de Janeira v červenci 2013: "Kdo jsem já, abych soudil?".

To, co liberální kruhy rozjásalo, bylo děsivé vyhlášení bankrotu.

Zařazení psychologie do seminářů "je podle mého názoru velmi užitečné. Vše, co se stalo, tedy sexuální zneužívání nezletilých duchovními, tento problém dramaticky zvýraznilo," řekl František.

"Před vysvěcením na kněze musíme rozpoznat, zda existují sklony ke zneužívání."

František neříká, že je třeba rozlišovat, zda jsou kandidáti homosexuálové. Tento důvod pro vyloučení přeskakuje.

Argentinský pontifik dodává, že "Bůh vychází vstříc každému ze svých dětí s láskou". Vedle zneužívání, které nespojuje příčinně s homosexualitou, jsou největšími zvrácenostmi v církvi kariérní kněží a světskost "Světskost vede k marnivosti, aroganci a pýše. Světskost zabíjí, jak jsem jednou řekl, světský kněz je klerikalizované pohanství."

František v nové knize vysvětluje, že se také bojí dělat chyby:

"Ano, někdy, když se musím rozhodnout, říkám si: 'Když to udělám takhle...'. Udělat chybu je trochu děsivé, že?

A strach mi v tomto případě pomáhá, protože mě nutí zvažovat rozhodnutí, která mám učinit, způsob, jak je učinit, a všechno ostatní, není to strach, který mě ničí, ne, ne... je to pocit, který mě nutí být ve střehu: strach je jako matka, která vás varuje."

Kniha rozhovorů papeže se Silviem Noem se objeví v knihkupectvích příští týden. Vydá ji nakladatelství San Paolo.

 

Text: Giuseppe Nardi