Menu


Je křestanka, nemůže být premiérkou

 

 

Forbesová měla nastoupit po odcházející Sturgeonové, ale ztroskotala, protože byla „příliš“ křesťanská.

Snad ani nejradikálnějšího z francouzských osvícenských mysitelů by nikdy nenapadlo, že by se to jednou mohlo stát. Faktem je, že být dnes křesťanem i v západním světě stále více znamená být znevýhodněn ve společenském životě. Přešli jsme od sekularizované společnosti k postkřesťanské, od principu sekularismu k principu vyloučení. Což je koneckonců to nejneliberálnější, co může být, téměř re-propozice se změněným znakem oné nesnášenlivosti, kterou staří osvícenští myslitelé připisovali, ne vždy právem, křesťanům. To je smysl příběhu, který se stal Kate Forbesové, dvaatřicetileté ministryni financí kandidátky skotské vlády jako nástupkyně odstupující (kvůli únavě) Nicoly Sturgeonové, předsedkyně Skotské národní strany, hlava vlády. I když byla okamžitě zařazena mezi favority, kandidatura Forbesové ztroskotala, když pozornost padla na to, že je křesťanka, a tudíž na s principiálním odporem vůči sňatkům homosexuálů a potratům, i když pouze v soukromí a aniž by to v nejmenším ohrozilo její respekt k zákonům..

The  Times  se v komentáři okamžitě trefily do věci. „Kdysi skutečnost – napsaly londýnské noviny –, že křesťanství patřilo k církvi, stává se dnes překážkou pro vzestup člověka do vyšších vrstev společnosti. Každý, kdo se pokusí zastávat tradiční křesťanské učení v kontextu moderní advokátní kanceláře, banky nebo poradenské firmy, uvidí, že je vykopnut“.

Největší paradox je, že co není dáno křesťanům, je dáno muslimům. Po vyloučení Forbesové je nejsilnějším kandidátem na vedení stoupenec náboženství Alláha Humza Yousaf, který zase prohlásil, že respektuje státní zákony a dokonce i ten velmi kontroverzní, který nedávno schválil skotský parlament (a o kterém Forbesová vyjádřil mnoho pochybností) o automatické změně pohlaví pomocí jednoduché autocertifikace.

Co nám tento skotský příběh říká obecněji? Zaprvé, nežijeme vůbec v postnáboženské společnosti, ale prostě v post-náboženské společnosti a vlastně protikřesťanské.

Jiná náboženství jsou nejen tolerována, ale na základě myšlenkových pochodů vlastních tzv. politicky korektním (odčinění viny, odškodnění atd. atd.) jsou dokonce zvýhodňována na politické scéně a ve společenském životě. Navzdory všem zásadám rovnosti. Bez ohledu na jejich obsah, a v tomto případě v podstatě teokratický obsah islámského náboženství. A aniž bychom přemýšleli nebo věděli o tom, že právě na křesťanských svobodách byl po staletí budován moderní liberalismus našich „otevřených společností“.

Jako masochistická touha Západu zrušit. zříci se, existuje tužba useknout nohy židle, na které sedíme. V podstatě uvést do pohybu ve jménu pluralismu a rozmanitosti nikoliv lhostejné praktiky regulace a vyloučení. Výsledkem je, že náboženství, které by člověk rád vykopů ze dveří, se s netolerantním vzhledem vrací oknem. Mýty a dogmata naší doby, ty nejuznávanější současné mentality a pokrokové politiky nejsou o nic méně mocné a panovačné než ty minulé, přičemž přitěžující okolností je skutečnost, že jako takové nejsou uznávány.

Naše doba by chtěla být osvícená, ale pro ty, kdo chtějí vidět, má kapsy tmářství, které nejsou irelevantní a kterým se daří především mezi samozvanými „osvícenci“ a pokrokáři.

 Corrado Ocone - Zdroj